Werking

De Dienst voor Opvanggezinnen Wilrijk – Merksem vzw verzorgt de opvang van kinderen bij onthaalouders aangesloten bij de dienst, wonende in de regio Wilrijk, Hoboken, Kiel en Merksem.

 

Dienst voor Opvanggezinnen Wilrijk – Merksem vzw is er voor de kinderen:

 • Verzorgen van kleinschalige opvang in familiale sfeer
 • Bewaken van de veiligheid in de opvang
 • Tijdens huisbezoeken observeren van ontwikkeling, welbevinden en relatie met de onthaalouder
 • Bespreken van ontwikkeling en welbevinden met de onthaalouder aan de hand van o.a. observatieboekjes

 

Dienst voor Opvanggezinnen Wilrijk – Merksem vzw is er voor de ouders:

 • Ouders informeren en begeleiden in hun zoektocht naar kinderopvang bij onthaalouders in onze regio
 • Zorgen voor een plaatsing bij een onthaalouder, aangepast aan de wensen van de ouders
 • Verstrekken van informatie over de dienstverlening
 • Begeleiding van de kinderen door middel van huisbezoeken bij de onthaalouders
 • Opvolgen en bemiddelen bij eventuele problemen
 • Verzorgen van de administratie: o.a. facturatie en opmaak fiscale attesten

 

Dienst voor Opvanggezinnen Wilrijk – Merksem vzw is er voor de onthaalouders:

 • Onthaalouders selecteren en informeren
 • Onthaalouders begeleiden om een kwaliteitsvolle opvang te garanderen
 • Bemiddelen tussen ouders en onthaalouders als er zich problemen voordoen
 • Vorming organiseren en verzorgen voor onthaalouders en ouders
 • Waken over de kwaliteit van de opvang en het kwaliteitshandboek
 • Voortdurend actualiseren
 • De administratie op een vlotte en correcte manier af handelen:
  1. Dossiers opmaken en beheren
  2. Dienstverleningsovereenkomsten afsluiten
  3. Facturen opmaken voor ouders
  4. Onthaalouders vergoeden
  5. De werkzaamheden m.b.t. het sociaal statuut nauwgezet opvolgen