Informatie

Algemeen

Nadat wij uw aanvraag voor inschrijving op de KOZA ontvangen hebben, gaan wij op zoek naar een geschikte onthaalouder.
https://www.antwerpen.be/nl/kinderopvangzoeker#/

Als er een plaats beschikbaar is, kan u gaan kennismaken bij de voorgestelde onthaalouder.

Indien deze kennismaking voor beide partijen positief verloopt, kan de opvangplaats bevestigd worden. Kort voor de start van de opvang wordt een volledig administratief dossier opgemaakt.

Dossiers

De opmaak van het dossier gebeurt op de dienst.
Een dossier bestaat uit:

  • Een schriftelijke overeenkomst
  • Een informatiefiche (slaap en eetgewoonten, medische gegevens, gegevens kinderarts)
  • Een attest inkomstentarief (aan te vragen via de website van Kind en Gezin)
  • Een document omtrent de privacyverklaring
  • Domiciliëringsmandaat
  • Een ondertekend opvangplan

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om alle wijzigingen tijdig door te geven zowel aan de dienst als aan de onthaalouder, zoals adreswijzigingen, scheiding of hoederecht, medische gegevens, werksituatie … U kan dit doen via onderstaand formulier.

INFORMATIEFICHE

Huishoudelijk reglement

Bij de inschrijving van uw kind bij de dienst onderteken je een onthaalovereenkomst.
Hiermee verklaart u zich akkoord met het huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement

Ouderbijdrage

Vanaf 1 januari 2014 dien je als ouder zelf je attest inkomenstarief aan te vragen via de website van Kind en Gezin. De berekening van dit tarief wordt gebaseerd op de gegevens uit het bevolkingsregister en op de inkomensgegevens van het meest recente aanslagbiljet.

U dient zich eerst te registreren op de website van Kind en Gezin waarna u een aanvraag kan indienen voor het attest inkomenstarief.

Berekening ouderbijdrage

Facturatie

Je ontvangt maandelijks, meestal binnen de 10 werkdagen na het einde van de vorige maand een gedetailleerde rekening.
De betaling van het verschuldigde bedrag gebeurt enkel per domiciliëring, volgens factuurvoorwaarden, aan Dienst voor Opvanggezinnen Wilrijk vzw.

Fiscale attesten

De dienst voor onthaalouders verbindt zich ertoe jaarlijks en tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

Uitschrijving

Bij het beëindigen van de opvang verwittig je de dienst zo snel mogelijk, zodat het dossier kan gesloten worden. Dit kan per telefoon, fax, e-mail of brief, minstens één maand op voorhand.