Inschrijving

Plaatsing op de wachtlijst

De kinderen worden altijd eerst via de dienst op de wachtlijst geplaatst. Dit kan via:

  • Telefoon: 03/338.53.89
  • Het wachtlijstformulier op deze website
  • Een bezoek tijdens het spreekuur of op afspraak

Aanvraag tot inschrijving op WL

Voorstel onthaalouder

Van zodra we het aanvraagformulier voor onze wachtlijst ontvangen hebben, worden uw gegevens genoteerd op de wachtlijst.  Afhankelijk van de beschikbare plaatsen bij onze onthaalouders, nemen de dienstverantwoordelijken met u contact op zodra er een plekje vrij is.  U krijgt dan van ons de contactgegevens door van deze onthaalouder, zodat u met hem/haar een afspraak kan maken voor een kennismakingsgesprek. Eveneens bezorgen wij u dan een praatpapier dat u tijdens dit gesprek kan helpen om enkele belangrijke onderwerpen aan te kaarten.  Na het kennismakingsgesprek neem je contact op met de dienst om de opvang al dan niet te bevestigen.  Gelieve dit zo snel mogelijk te doen.

PRAATPAPIER

 

Definitieve inschrijving

Na kennismaking kunnen we de plaats voor uw kindje definitief reserveren als beide partijen akkoord zijn omtrent de opvang en er een waarborg betaald is van €150 op het rekeningnummer BE97 0017 4370 6049 (BIC:GEBABB). Wanneer uw jaarlijks inkomen lager ligt dan €27.000 bedraagt deze waarborg €50. U dient dit te staven aan de hand van uw meest recente aanslagbiljet.

Om uw dossier te vervolledigen, vragen wij om ten laatste 1 maand voor de start van de opvang op onze dienst langs te komen.  Let op: de opvang kan pas starten als het dossier van uw kind en de bijkomende documenten in orde zijn gebracht.

Wat brengt u mee bij de inschrijving:

  • Attest inkomenstarief – te bekomen via de website van Kind en Gezin (zie ‘informatie’ – tabblad ouders) of identiteitskaart + pincode

Bij de inschrijving wordt het dossier van uw kind in orde gebracht:

  • Schriftelijke Overeenkomst (algemene informatie, gegevens van het kind, bereikbaarheid ouders)
  • Informatiefiche (slaap en eetgewoonten, medische gegevens, gegevens huisarts,…)
  • Een ondertekend opvangplan
  • Domiciliëringsformulier (indien van toepassing)