Aanbod

Een onthaalouder:

 • Geeft een kind persoonlijke en aangepaste begeleiding
 • Gaat in op de noden en behoeften van elk kind
 • Stimuleert de ontwikkeling
 • Biedt een veilige, rustige en warme omgeving aan waar het kind de kans krijgt zich ten volle te ontplooien

De dienst verzorgt in de mate van het mogelijke:

 • Dagopvang voor kinderen van 0 tot de kleuterschool
 • Voor- en naschoolse opvang tot het einde van de basisschool
 • Vakantieopvang
 • Opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoefte
 • Dag- en nachtopvang
 • Flexibele opvang

Wij hebben aandacht voor:

 • De basisbehoeften van het kind
 • Verzorging en hygiëne
 • Gezonde en gevariëerde voeding
 • Pedagogische kwaliteiten zoals flexibiliteit, individualisering, stimulering, structurering, zelfredzaamheid, eigenwaarde, zelfvertrouwen…
 • Geborgenheid en een familiale sfeer met een open raam naar de buitenwereld
 • Ruimte en veiligheid
 • Wensen van de ouders

Wij respecteren:

 • De rechten van het kind
 • De non-discriminatieregel
 • Eigenheid van het kind en de loyaliteit naar zijn ouders
 • Het solidariteitsbeginsel, u betaalt een vast tarief naargelang uw inkomen
 • Regelgeving van Kind & Gezin

We bekomen dit door:

 • Een grondige selectie, opleiding, begeleiding en vorming van de opvanggezinnen
 • Een team van gemotiveerde opvanggezinnen
 • Professionele dienstverantwoordelijken en een administratieve coördinator
 • Een financieel beleid en bestuur van de dienst door de Raad van Beheer