Wie

Onze onthaalouders wonen in de regio Wilrijk

Veruit het merendeel van hen vangt kinderen thuis op. Sommigen organiseren de opvang met z’n tweeën in kleinschalige opvangprojecten. Ze hebben een hart voor kinderen, beschikken over ruimte en tijd om opvoedkundig bezig te zijn met jullie kind.

Regelmatig komt de dienstverantwoordelijke op bezoek. Zij observeert de kinderen en de relatie tussen onthaalouder en kind. Ook de communicatie met de ouders komt ter sprake.

Onthaalouders volgen een basiscursus en nemen regelmatig deel aan vormingsprojecten.

De dienst selecteert kandidaat onthaalouders op basis van objectieve criteria. Onthaalouders en hun woning moeten voldoen aan de geldende criteria van Kind & Gezin.